STARTSIDAAKTUELLT ANNORLUNDA BÄR O SVAMPDRÖMSTÄLLE FOTOISLAND KÖKSTRÄDGÅRDMARGARETHA MAT MOTION NATURRESOR SLÄKTSNICKERI SVEN-EVERT


DAVID-EN VANLIG KILLE-MEN ANNORLUNDA

Det mesta är skrivit okt-dec 2008


Annorlunda därför att David föddes med downs syndrom och behöver mer tid och stöd för att utvecklas än sin storebror Johannes. Vanlig därför att han har samma känslor och vill gör samma saker som sin storebror.


Att plötsligt få veta att det efterlängtade barnbarnet har "downs syndrom" var svårt att hantera för oss i början. Vi kunde inte visa den glädje vi önskade, för det barnbarn vi fick var inte det vi förväntat oss. Inte heller kunde vi känna sorg och besvikelse över ett barn som var fullt friskt men annorlunda och som behövde lika mycket kärlek som sin storebror Johannes. Numera har vi accepterat och älskar David som en individ och försöker förhålla oss på samma sätt mot honom som mot hans storebror.

Margaretha och jag blev i slutet av oktober 2008 intervjuade av radioprogrammet "Tendens" i P1. Programmet sändes den 31 dec. under ämnet "Att vara farmor och farfar till ett annorlunda barnbarn". Du har möjlighet att lyssna på radiointervjun genom att klicka på länken
ANNORLUNDA BARNBARN


Vi är väl medvetna om att varje människa som föds är unik och har olika förmågor och olika utvecklingskurvor. Vi vill på vår hemsida ge några enkla vardagliga glimtar från vår relation med David utan att sätta några värderingar på det som händer och sker. Det som är bra för storebror Johannes att lära sig är också bra för David och tvärtom. I svåra situationer är det alltid skönt att få känna stöd av andra som har upplevt en liknade situation tidigare. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter genom radioprogrammet och med denna hemsida. Vi har också läst några böcker som vi kan rekommendera. Du som vill veta mera om annorlunda barnbarn....
Klicka här
LÄNKAR BÖCKER RADIOPROGRAM


DET SOM ÄR BRA FÖR DAVID ÄR OCKSÅ BRA FÖR JOHANNES OCH TVÄRTOMDAVID

David är drygt 2 år ( i nov 2008) och har en storebror Johannes som snart är 3 1/2 år. Han ser upp till sin storebror och tar snabbt efter hans beteende och vill gärna göra samma saker som honom. Han har nyligen lärt sig gå och han såg mycket stolt ut när han tog sina första steg. Han har också börjat på dagis i mitten av augusti. För att David och Johannes ska få nya impulser och utvecklas självständigt är de på skilda avdelningar. David har anpassat sig bra och personalen utbildar sig i "Tecken som stöd" för att bättre kunna kommunicera med David.

David har mycket att lära oss vuxna. Han har lärt oss hur viktigt det är med kroppsspråket, göra saker tillsammans och få testa och pröva på egen hand. Detta är inget som gäller David speciellt utan är viktigt för alla barn, men David har gjort det tydligare för oss. Som farmor och farfar kan vi vara till stor hjälp i hans utveckling. Då vi dessutom är pensionärer har vi också mer tid att ägna oss åt våra barnbarn.


JOHANNES

Johannes är en nyfiken kille, full med energi och testar ofta gränser. Han är smart och har mycket lätt att uttrycka sig i ord. Därigenom är han en mycket bra förebild för David. Dessutom har Johannes alltid gillat att klättra på möbler, i lekparker och i träd. David är som en kopia av storebror och har tränat upp sin motorik genom att ta efter Johannes klättrande. Johannes tycker mycket om sin lillebror och är mån om att han ska få vara med i olika sammanhang även om han ibland kan bli lite irriterad på David. Johannes har beskrivit Davids situation med orden "Han tänker lite annorlunda". Det är viktigt att Johannes får lika mycket uppmärksamhet som David av vuxna för att han ska utvecklas på ett bra sätt.


MARKUS

David och Johannes fck en lillebror 22 januari 2009. En önskan är att samspelet mellan bröderna kommer att fungera så att de stimulerar varandra i utvecklingen. Det är lika viktigt att Markus får uppmärksamhet som sina bröder.


KROPPSSPRÅK

Även om David ännu bara kan säga några enstaka ord är han mycket skicklig att uttrycka sin vilja genom sitt kroppsspråk. Han har en egen stark vilja och visar tydligt vad han vill och inte vill. Nej visar han med handviftningar och huvudskakningar i en mängd olika nyanser, beroende på i vilken sinnesstämning han befinner sig i. Vill han läsa böcker kan han välja ut 1-3 stycken som han tar med sig...gå till farfar som sitter i soffan...sätta sig tätt intill farfar...lägga böckerna i farfars knä. Ingen tvekan om vad han vill. Båda känner närheten till varandra och får en mysig stund tillsammans. David har börjat att lära sig teckenspråk. Hittills är det vuxna som visar honom enkla tecken. Han försöker ibland göra samma tecken även om han inte lyckas helt ut. Eftersom David har lärt mig hur viktigt det är att kommunicera med kroppsspråket har jag blivit motiverad att lära mig en del enklare tecken.


TESTA OCH PRÖVA

David är nyfiken och vill testa vad som händer när han trycker på knappar, vrider på kranar och leker med bilar och tåg. Det är viktigt att han får pröva på egen hand även om det tar tid (många övningar) och resultatet inte blir perfekt. David är envis och gör bara sådant som han vill. Därför är det viktigt att han får testa sina gränser när han vill och att vi vuxna sätter gränser bara då det krävs av säkerhetsskäl. På lekplatsen, långt innan han kunde gå fick han pröva på att klättra uppför stegen till rutschkanan och sedan åka ner själv. Ibland kan hans framåtanda ställa till bekymmer då han trycker på knapparna på pappas dator eller kliver in i badrummet när dörren är öppen, klättrar upp på toalettstolen och därifrån till handfatet, vrider på kranen, doppar fötterna i vattnet och under förtjusning stänker vatten omkring sig.


GÖRA TILLSAMMANS

Göra tillsammns är ett uttryck som Johannes lärde sig att säga mycket tidigt. Ett bra och utvecklande exempel är när Johannes, David och farfar (eller annan vuxen) brukar sätta ihop en tågbana tillsammans och sedan köra med tågen. David ser hur Johannes gör och försöker göra på samma sätt. Lyckas han inte sätta ihop rälsbitarna eller tågvagnarna ger han dem till farfar för att han ska hjälpa till. Ibland kan pojkarna kivas om tågvagnarna men då får farfar medla genom att ge dem några vagnar var och placera dem vid olika delar av banan.


DE SOM STÖDER BARN MED SÄRSKILDA BEHOV BEHÖVER OCKSÅ STÖD

En sanning som har blivit mer och mer aktuell för oss under de år vi haft förmånen att få finnas i Davids närhet. I dag (2008-11-08) när jag var på väg till Kungens kurva, satte jag på radion. Programmet handlade om syskon till funktionshindrade barn. Några som blivit vuxna berättade om att de hade känt sig försummade som barn. Detta är bara ett exempel bland många som understryker behovet av stödgrupper för föräldrar, syskon, farmor/farfar och mormor/morfar. Vår önskan med denna hemsida är att vi kan öppna nya kontakter och hoppas att våra erfarenheter kan vara någon till hjälp. Hör gärna av dig med egna upplevelser eller frågor till oss Sven-Evert och Margaretha


Radioprogrammet jag lyssnade på kom från P4 UR Barnaministeriet under rubriken "I skuggan av ett syskon". Det är värt att lyssna på.

Här är länken BARNAMINISTERIET

JOHANNES VISAR VÄGEN. DAVID FÖLJER EFTER. PAPPA ANDREAS HÅLLER ETT VAKANDE ÖGA.

TIPS OM BRA BÖCKER OCH INTRESSANTA RADIOPROGRAMANNORLUNDA BARNBARN.
Författare: Monica Klasén Mc Grath.

Det är mycket lätt att känna igen sig som farfar och farmor till ett annorlunda barnbarn i boken. Det är också mycket lätt att känna sympati och förståelse för andra som upplevt liknande situationer som oss. Boken blir på så sätt mycket trovärdig. Den är skriven på en sådan nivå att den dämpar oro och ångest och på ett realistiskt sätt väcker hopp om mycket glädje och kärlek tillsammans med det annorlunda barnbarnet i framtiden. Allt som skrivs är välformulerat och genomtänkt. Det märks tydligt att författarinnan är välinformerad och kunnig i ämnet. I boken finns tips och råd till alla närstående med barn som har funktionshinder. Vi vill därför rekommendera boken till alla som vill veta mera om funktionshinder och vad som händer och sker i omgivningen kring barn med funktionshinder. Boken borde finnas tillgänglig på varje BB och Barnavårdscentral för utdelning till närstående då ett annorlunda barn föds. För ytterligare information om boken läs eller lyssna till habiliteringens omdöme.

HABILITERING.NUPRINS ANNORLUNDA.
Författare: Sören Olsson och Yvonne Brynggård-Olsson

Det har varit en gripande upplevelse att få läsa om Ludvigs liv. Föräldrarna har varit mycket öppenhjärtliga i sin berättelse om att vara föräldrar till ett barn med "downs syndrom". Alla som levt nära ett annorlunda barn känner igen sig och känner en stark sympati för Ludvig och hans familj. Boken öppnar stora möjligheter att förstå hur det är att leva tillsammans med ett annorlunda barn även för de som inte gjort det tidigare. Sören och Yvonne är värda ett stort tack för att de delat med sig av sina känslor och erfarenheter på ett mycket målande och gripbart sätt. Boken rekommenderas på det varmaste till alla som vill veta mera om "downs syndrom".

Vill du veta mera om boken klicka här BOKUS

Annorlunda barn är individer som utvecklas olika på samma sätt som alla andra barn och föräldrar är också individer som uppfattar barn på olika sätt. Vi tycker därför att de båda böckerna "Annorlunda barnbarn" och "Prins Annorlunda" kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.NÄR LIVET STANNAR.
Författare: Anette Stoltz.

"När vi fick beskedet att Jennie var ett speciellt barn letade jag efter litteratur. Jag ville läsa hur andra gjort, hur andra orkat och så vidare, men jag hittade väldigt lite. Jag hoppas att denna bok ska komma att betyda något för någon annan, förhoppningsvis ge lite styrka, för även om livet stannar ibland så går det vidare. Jag hoppas den ska läsas av människor som ska jobba eller jobbar inom vård ch omsorg. De kommer att stöta på fler ovanliga barn och oroliga och besvärliga mammor."
Så skriver Anette Stolz i inledningen till boken där hon berättar om 11 år och 338 dagar med dottern Jennie som föddes med ett mycket ovanligt kromosomfel.
(citat från bokens baksida)

Vill du få mer information om boken klicka här. BOKUSESKIL Riddaren av syrenbersån
Författare: Gunilla Linn Persson.

Boken handlar om Eskil som föddes på 50-talet. Föräldrarna hade i många år väntat och drömt om att få en son. När han är född uppdagas det att han har Downs syndrom och de kastas plötsligt in i dåtidens värderingar. Vi får på ett realistiskt sätt följa deras kamp mot omvärldens värderingar och sina egna känsloupplevelser. Atmosfären är varm och kärleksfull även om det förekommer en del svåra upplevelser. Vi som är födda på 40-talet och fått uppleva en liten, liten del av bondelivet känner igen oss i miljön. Även om vårt barnbarn är född i en annan tid kan vi känna igen de problem som Eskil får kämpa mot och det som händer omkring honom. Boken är lättläst och kan rekommenderas till dem som minns 50-talet eller jobbar med barn med utvecklingsstörning eller är intresserade av människors livsöden från denna tidsperiod.

Vill du få mer information om boken klicka här. BOKUSVI TAR EMOT SYNPUNKTER OCH SVARAR PÅ FRÅGORAtt lämna ut sig själv, barn och barnbarn är inte helt självklart. Hur mycket? vad? Är vi villiga att lämna ut oss själva? Har vi rätt att berätta om våra barn och barnbarn? Det är frågor vi har bearbetat och kommit fram till att hålla oss på ett neutralt och allmänt plan på vår hemsida. Om det i framtiden inträffar händelser som kan vara av allmänt intresse kommer vi att lägga ut det. Vi är villiga att öppna oss mera om vi får frågor eller synpunkter från er. Tveka inte utan skriv till oss om ni önskar få kontakt med oss Sven-Evert och MargarethaSR P1 TendensTendens är programmet som ger sig tid att lyssna, ta del och låta folk prata färdigt. Tendens handlar om människors liv och idéer. Vi försöker hitta mening och mönster i det som sker eller håller på att hända. Det handlar ofta om moral, vi bryr oss om hur det går och varför. Och vi vill gärna höra av dig som lyssnar!
Klicka på länken TENDENS


RETUR FÖRSTASIDAN KLICKA PÅ BILDEN


besöksräknare
räknare

Senast uppdaterad. 2009-12-02